دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

فرایند اسمز معکوس در تصفیه آب خانگی

اسمز معکوسفرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تروا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه‌ی طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاففشر اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید.

در این روش آب با فشار از میان غشایی گذرانده می‌شود که نیترات و سایر مواد معدنی  را فیلتر می‌کند. نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می‌ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم‌های اسمز معکوس با کارآیی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکال  استفاده می‌کنند.

همچنین بهترین روش نمک زدائی از آبهای شور  استفاده از فرایند اسمز معکوس می‌باشد، زیرا سیستم پیچیده‌ای نداشته و راهبری آن قابل کنترلتر از دیگر روشها می‌باشد و با توجه به توسعه روشهای پیشرفته تولید غشاهای پلیمری ، به‌کارگیری این روش، توجیه بیشتری دارد.

صنایع امروز برای تصفیه آب مورد استفاده در بخشهای تولید بخار و فرایند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی می‌برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهای غیر یونی مثل آب از یک غشاء با روزنه‌های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده‌اند که ملکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می‌دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارای املاح مختلف است به آب تقریباً خالص تبدیل می‌گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان آب تصفیه شده (Permeate) و پساب غلیظ (Reject) یا (Brine) تبدیل می‌شود.

Reverse osmosis is a process in which the pressure for reversing the osmotic flow of water through a membrane

 Troy used half. If a water soluble membrane between pure and impure water Trojan half of the water is

Natural and under osmotic effect of lower concentration to a higher concentration of flows. This phenomenon has the potential

The two sides will continue to be the chemical. In equilibrium, the pressure difference between the two sides of the membrane

Osmotic pressure difference. If the pressure at the osmotic pressure difference is applied to the solution thicker water flow

Will be cut. If the pressure is greater than the osmotic pressure, to the natural flow of water, will be reversed.

The pressure is passed through a membrane that filters out nitrates and other minerals. Half to

Two-thirds of the water behind the membrane remains as waste water discarded. Reverse osmosis systems

High performance pressure in Pascal use of one million.

The best method of desalination of salt water using the reverse osmosis process, because a complex system

Leadership is not it Kntrltr of other methods and the development of advanced production methods membranes

Polymer, using this method, is more justified.

Industrial water treatment used today for the production of steam and the process of reverse osmosis systems

The frequency of their use. These devices are based on non-ionic molecules like water through a membrane with

Very fine pores is built. These membranes are made in a way that neutralizes molecules easily from your
They pass. As a result of water entering the system, which has different salts in water is almost pure

Is. In reverse osmosis systems, input current or feed (Feed) to two streams of water

(Permeate) and liquid waste (Reject) or (Brine) becomes.

Water purification soft water, water purification units aquatech, fat stuck failure kitchen water purifier household domestic water purifier, household water purifier is good or bad, the suab-pishro Pars water purifier, water purifier water purifier good Well or bad, solar water purifier, design desalination, solar powered desalination, desalination design industry, desalination plan, workmanship desalination, desalination capacity

  • اسمز معکوس
  • نمایندگی طراحی آب شیرین کن
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *