سختی گیر

موارد کاربری  سختی گیر رزینی

همه ی دستگاه سختی گیر رزینی از ورق کربن به وجود امده و حاوی دریچه بازدید، شبکه لوله کشی مجهز به نازل های ورودی و خروجی آب، شیر آلات، فشار سنج و مخزن پلی اتیلنی ذخیره محلول کلرور سدیم است. ابعاد سختی گیرها وابسته به میزان گذر آب در واحد زمان (دبی) از سختی گیر و میزان املاح موجود در آب دارد. قدرت کارایی هردستگاه نیز بسته به عبور آب، سرعت حرکت آب ومقدار سختی آب دارد. کمترین و بیشترین فشار کاری متناسب برای دستگاه های سختی گیر به ترتیب 2 و 5 اتمسفر می باشد . در شرکت دستگاههای سختی گیری رزینی در گنجایش های گوناگون براساس احتیاج برای تصفیه اقسام آب ها با درجات سختی گوناگون ساخته می شوند .

  • کم شدن سختی آبهای آشامیدنی (طبق استاندارد  WHOمقدار سختی در آبهای مصرفی بر حسب Ca Co3 ، تقریباحدود 250 میلی گرم در لیتر توصیه می شود)
  • حذف مطلق سختی آب در دیگ بخار
  • حذف کامل یا کم شدن سختی آب در سیستم حرارت و برودت
  • حذف یا کم کردن سختی آب مصرفی در پروسه تولید در صنایع گوناگون مثل صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، نساجی و رنگرزی و …
  • سختی گیر رزینی در نیروگاهها ومراکز صنعتی که با آب کار میکنند استفاده زیادی دارد .

All softening plant resin sheet containing carbon and visit valves, piping network with water inlet and outlet nozzles, valves, pressure gauges and polyethylene tank storage solution of sodium chloride. Hardeners depends on the passage of water per unit time (rate) of softening and mineral water. The power efficiency of the device depending on the water flow rate of water movement amount of hard water. Minimum and maximum working pressure suitable for the installation of a water softener is respectively 2 and 5 atmospheres. suab-pishro in relation suab-pishro softening resin systems based on the capacity of various types of water require treatment with different degrees of difficulty are made.

Lack of drinking water hardness (hardness of water consumed by every standard Ca Co3, approximately 250 milligrams per liter recommended)
Remove the absolute hardness of the water in the boiler
Eliminate or reduce water hardness in the heating and cooling system
Eliminate or reduce the hardness of the water used in production processes in various industries such as chemical industry, food industry, textile and …
Taker in power plants, industrial centers that work with water is used.

Membrane filtration, chlorination pump cationic softener resin, agriculture, water softener, softening prices, canal water softener, water softening softening Kamr, prices, the price of a water softener, softening prices, price softening, softening Catalog , catalog taker, catalog softening Radiator, use a water softener magnetic water softener kit

  • قیمت سختی گیر اب
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *