فیلترهای تصفیه آب

انواع فیلترها

–  فیلترهای یخچال های SIDE BYE SIDE

– این فیلترها قابل نصب به تمام یخچال های ساید بای ساید می باشند

فیلتر 5 میکرونی

فیلتر 1 میکرونی

فیلتر کربنی

– فیلتر 5 میکرونی و 1 میکرونی :

این فیلترها تمام موادی که بزرگتر از 5 و 1 میکرون است را فیلتر میکند . این مواد عبارتند از : شن و ماسه ، گل و لای ، لجن ، زنگ زدگی داخل لوله ها . هر چه اندازه میکرون کوچکتر باشد مواد بیشتری را از آب حذف میکند . 

استفاده از یک فیلتر 5 میکرونی و مکمل آن که فیلتر 1 میکرونی است توصیه می شود .

– فیلتر کربنی  :

اگر آب دارای بو یا طعم بدی باشد استفاده از این فیلتر در کنار دو فیلتر بالایی توصیه می شود . این فیلتر کلیه طعم های نامطلوب و بو های بد آب را از بین می برد . همچنین تاثیر زیادی در از بین بردن کلر اضافی آب دارد .

–  فیلترآلکالاین یا قلیایی کننده آب دارای ارزش تغذیه ای بسیار زیادی می باشد ، این فیلتر آنتی اکسیدان تولیدکرده و باعث از بین رفتن اسیدهای مضر در بدن و تبدیل آنها به کلسیم غنی شده می شود .

این فیلتر مقدار PH مورد نیاز بدن را افزایش داده و باعث جلوگیری از پوکی استخوان و از بین رفتن بافت ها یا سلول های سرطانی می شود

– بدن هنگامیکه با کمبود کلسیم مواجه است این مقدار را از مغز استخوان و با نبود کلسیم در مغز استخوان از دندان ها جبران میکند .

استفاده از این فیلتر از پوکی استخوان و دندان ها جلوگیری کرده یا حتی المقدور باعث به تعویق انداختن آن می شود .

یونیزه شدن روندی است که در آن یک اتم یا مولکول، یک الکترون به اتم می دهد و یا یک الکترون از اتم می گیرد. وقتی که یک مولکول آب یونیزه می شود، به دو قسمت به نام های یون هیدروژن که به شکل H نشان داده می شود و یون هیدروکسیل که به شکل OH نشان داده می شود، تبدیل می گردد.

– مولکول یونیزه آب می توانند با مواد شیمیایی موجود در بدن واکنش تشکیل داده و ترکیبات گوناگونی ایجاد نمایند. اگر تعداد یون های H آب از تعداد یونهای OH آن بیشتر باشد، به آن آب، آب اسیدی می گویند واگر تعداد یون های OH آب از تعداد یون های H آن بیشتر باشد، آن آب را آب قلیایی می نامند. آبی را خنثی می شمارند که غظت یون های OH و H آن را الزاما مساوی باشد.

– یونیزه شدن آب بنابر دلایل گوناگون رخ می دهد. نسبت یون H به تعداد کل مولکول های آب را PH می نامند که نشانگر بسیار مهمی است؛ کیفیت آب مصرفی را با مقدار PH آن می سنجند. اگر تعداد یون های H با تعدا یون های OH آب برابر باشد، PH آب را مساوی با عدد هفت می دانند. اگر PH آب افزایش یابد، به این معناست که یونهای OH در آب افزایش یافته اند.

خون انسان به طور طبیعی دارای PH برابر با 7/3 است. اندکی تفاوت در میزان PH می تواند موجب تفاوت زیادی در ظرفیت خون برای حمل اکسیژن شود.

– به عنوان مثال اگر میزان PH خون به جای 7/3، 7/5 باشد، توانایی خون در حمل اکسیژن به میزان هفتاد و پنج درصد افزایش می یابد. بنابراین وضعیت سلامت کامل هنگامی حاصل می شود که PH خون به جای عدد 3/7، 5/7 باشد.

با وجود این، مصرف اهنواع نامناسب نوشیدنی ها موجب کاهش شدید میزان PH بدن می شود. نوشابه های گازدار دارای PH حدود دو و نیم تا سه و نیم هستند و هر فرد فقط برای خنثی کردن و از بین بردن اثر یک لیوان نوشابه گازدار باید میزان مصرف آب خود را به سی برابر افزایش دهد. PH آب جو حدود چهار و هفت دهم است که مصرف آن موجب کاهش آب بدن می شود و دهان فرد پس از بیدار شدن از خواب در صبح هنگام، خشک می گردد

–  فیلتر ممبران : این فیلتر یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.

بطور مثال : نیترات از یک ده هزارم میکرون بزرگتر است به همین خاطر از این فیلتر عبور نمیکند ، انواع کیست ، قارچ ، انگل ها

میکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگر

نیز از این مقدار بزرگتر هستند .

–  فیلتر مینرال : این فیلتر مقداری مواد معدنی از قبیل کلسیم ، پتاسیم ، آهن و دیگر مواد مفید مورد نیاز بدن انسان را که در اکثر آبهای لوله کشی شهری یافت نمی شود را به آب تصفیه شده اضافه میکند

 

– Refrigerator filters SIDE BYE SIDE

    – These filters can be installed on all Side By Side Refrigerators are

 5 micron filter

 1 micron filter

 Carbon filter

  – 5 micron and 1 micron filter:

These filters all material that is greater than 5 and 1 micron filters. These materials include sand, silt, mud, rust inside the pipes. The smaller the micron size to remove more material from the water.
Use a 5 micron filter and supplement it is recommended that a 1 micron filter.

 – Carbon filter:

If water has a bad smell or taste of this filter is highly recommended along with the filter. The kidneys filter the unpleasant taste and odor of the water, eliminates bad. Also great effect in removing excess chlorine water.

  – Fyltralkalayn or alkaline water is very high nutritional value, the filter Tvlydkrdh antioxidants and eliminate harmful acids in the body and converts them to be fortified with calcium.

This filter increases the body’s PH value needed to prevent osteoporosis and loss of tissue or cells are

– When the body is faced with a lack of calcium from the bone marrow and the lack of calcium in the bone marrow compensates teeth.

Use this filter prevents osteoporosis and tooth or postpone it becomes possible causes.

  Ionization process in which an atom or molecule, an electron in the atom or an electron from an atom is. When a water molecule is ionized, into two parts, namely the hydrogen ions to form hydroxyl ions and H are shown in the form of OH is shown, becomes.

– Ionized water molecules can be formed by chemical reactions in the body and create different compositions. Blue H and OH ions neutralize Ghzt count that it is necessarily equal.

– Ionized water can occur due to various reasons. H ion ratio to the total number of water molecules that represent a very important call PH, PH value of water quality to measure. If the number of H ions in water is equal to the number of OH ions, PH water is considered equal to the number seven. If the PH of water increases, this means that the OH ions in water have increased.

Human blood naturally PH is equal to 7.3. Slight differences in PH can cause large differences in the capacity of the blood to carry oxygen.

– For example, if the blood PH to 7.3, 7.5 is the ability of blood to carry oxygen in the amount of seventy-five percent increase. The health status is achieved when the blood PH value of 3.7 instead, is 5/7.

However, improper use Ahnva drinks severely PH of the body.

– Membrane Filter: This filter is a membrane Trojan half a thousandth of a micron and larger all the pollution filters.

  For example, nitrate-thousandth of a micron and larger. That is why it does not pass through the filter, different types of cysts, fungi, parasites,

 Many germs and other contaminants

  Is larger than this value.

 3-Stage Water Purifier, Water Purifier puricom, water treatment system, water treatment Rtk water tek, 6 Aqua water filter, Household water treatment Tehran, Karaj Water Treatment, Water Treatment Branch, Aqua Fresh Water Purifier, Purifier Aqua water consumption Claire Aqua water Purifier, water Filter Aqua-cost water purification water tek, price of treating water te, representing water purifier water tek

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *