پرتو فرابنفش جهت ضد عفونی منابع آب

کاربرد پرتو فرابنفش جهت ضد عفونی منابع آب و فاضلاب

کاربرد پرتو فرابنفش به عنوان یک روش ضدعفونی کننده فیزیکی در تصفیه منابع آب و فاضلاب به طور مستقل و یا به عنوان مکمل سایر روشها از دیرباز مورد توجه بوده است. جدیدا به کمک این پرتو در کنار استفاده از هیدروژن پروکساید برای از بین بردن ترکیبات آلی کلردار نیز استفاده می کنند

کاربرد این پرتو در زمینه های زیر می باشد:

١ . ضدعفونی آب آشامیدنی در پایان مراحل تصفیه به عنوان روش اصلی ضدعفونی و پیش از توزیع به شبکه مصرف. در این خصوص تنها دوز کمی از کلر، کلردی اکساید یا کلرامین جهت توزیع آب به شبکه مورد نیاز است.

٢ . ضدعفونی آبهای سطحی و چاه، به ویژه در مزارع و روستاها به شرطی که کدورت و غلظت ترکیبات آلی و میزان آهن و یونهای نیتریت و نیترات آن در حد استاندارد معمول باشد.

٣ . ضدعفونی آبی که در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، الکترونیک و غیره به کارمی رود.

۴ . گندزدایی پسابهای گوناگون در آخرین مرحله تصفیه فاضلاب. طرح شماتیک کاربرد پرتو فرابنفش برای چنین منظوری در شکل ۴ نشان داده شده است.

– ضدعفونی آب استخرهای شنا به منظور کم کردن میزان کلر به کار برده شده در حد کلر باقی مانده.

The use of UV light as a method of treating water and waste water disinfection physical independently or as a complement to other methods have long been considered. More recently, with the help of the beam along using hydrogen peroxide for removing chlorinated organic compounds are also
This light is used in the following areas:
1. Purification of drinking water disinfection in the distribution network as the primary method of sterilization and before use. In this regard, only a small dose of chlorine or chloramines-Chlordane oxide to water distribution network is required.
2. Surface disinfection of wells, particularly in the fields and villages, provided that the turbidity and concentrations of nitrite and nitrate ions and organic compounds and iron is the usual standard.
3. Disinfect water in various industries such as food processing, pharmaceutical, electronics, etc. to be used.
4. Disinfection of the last phase of  waste water effluents. UV radiation is used for such a purpose schematic shown in Figure 4.
– To reduce the amount of chlorine to disinfect swimming pools used in the residual chlorine.

Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Elijah, but Easy two-step water purification water purification water tek, supra, water treatment, water purification Phoenix, household water treatment machine soft water, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, calculate the deaerator, deaerator tank, deaerator source, representing water Purifier water tek, the deaerator

  • happenncb
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *