سیستم اسمزی تصفیه

سیستم اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی یا آب شیرین کن دریایی ، اسمز معکوس یک فرایندفیزیکی است که می تواندازیک محلول به کمک غشاء نیمه تراوا ، حلال تقریباخالص تهیه کند.این روش در تصفیه آب می تواند99 درصد ازجامدات محلول (TDS)وکلوئیدی موجوددرمحلول راحذف کند.این تکنولوژی تقریبادرهرصنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده باشد(معمولاحلال آب است)عمومیت پیداکرده است.

اسمزمعکوس از بهترین روش های تصفیه آب است . به سیستم اسمزمعکوس ، آب شیرین کن و آب تصفیه کن نیزمی گویند .توجه خاص به پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس (دستگاه تصفیه آب) در فرایند اسمزمعکوس نقش اساسی درکارایی وراندمان دستگاه تصفیه آب دارد.بخش عمده لزوم به کارگیری سیستم پیش تصفیه به دلیل جلوگیری ازگرفتگی وآسیب به غشاءمی گردد .

.سیستم های پیش تصفیه مورداستفاده دراسمزمعکوس برای تصفیه آب معمولاعبارتند از:

فیلتر شنی فشاری یادیسکی (حذف موادمعلق وگل ولای)- فیلتر ذغالی کربنی (خذف رنگ، بو وکلرباقی مانده)- سختی گیرتبادل یونی وسایرموارد (درصورت نیازبراساس آنالیزآب خام می توان موارددیگرپیش تصفیه راقبل ازسیستم اسمزمعکوس در دستگاه تصفیه آب طراحی نمود ).

برخی از موارد استقاده از دستگاه تصفیه آب

کاربردهای تکنولوژی ROدرصنایع: آب شیرین کن و آب تصفیه کن ، تهیه آب صنعتی دربویلرها، کولینگ ت جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها ، صنایع غذایی، نوشیدنی، آرایشی وبهداشتی تصفیه نهایی پساب های صنعتی تهیه آب موردنیاز دررنگ سازی، باطری سازی ودرصنایع لاستیک وپلاستیک تهیه آب جهت گلخانه وکشاورزی در مناطقی که دسترسی به آبهای شیرین کمترشده است وآب دارای سختی بالایی است و …

Industrial water treatment system or industrial or desalination of sea water desalination, reverse osmosis is a physical process that can help semipermeable membrane from a solution, the solvent nearly pure supply of water. This method can Azjamdat 99% solution (TDS ) and the colloidal solution. This technology eliminate almost any industry that requires the separation of solutes (usually the solvent is water) to find a generality.
RO water treatment is the best method. RO system, water desalination and water treatment also lead say.
Pay particular attention to pre-filtration and reverse osmosis systems (Water Purifier) in the state of Vrandman RO Water Purifier has a fundamental role. Much of the need to take pretreatment to prevent clogging of the membrane damage.
.systm Of pretreatment used in reverse osmosis water filtration typically include:
Pressure sand filter or a disk (deleted Mvadmlq admiration Vogel) – charcoal carbon filters (removal of color, odor and chlorine residual) – ion Vsayrmvard Gyrtbadl difficult (if needed, based on raw water analysis system before it can be refined Mvarddygrpysh RO water purification system designed ).
Some cases the use of a water treatment system
Applications of RO technology industries, desalination and water treatment, water supply, industrial Drbvylrha, cooling of the pharmaceutical and bio-oil, gas, petrochemical, power generation, food, beverage, cosmetic Health Treatment final industrial effluents water needed Drrng of , battery Vdrsnay Reinforced-plastic interior rubber for greenhouses and agricultural water supply in areas where fresh water availability is Kmtrshdh water has a high hardness and …

Water puri water, water purification sure, Water Aqua Life TDS, water treatment, desalination and water treatment, RO, water purifier, remove Mvadmlq Vogel provinces, the RO, water softener, carbon charcoal filter, filter sterilized the filtered alkaline, mineral filters

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *