فرایند اسمز معکوس

اسمز

اسمز به انگلیسی: Osmosis به فرآیندی گفته می شود که طی آن حلال از طریق یک غشا نیمه تراوا از جایی که محلول رقیق تر است به جایی که محلول غلیظ تر است نفوذ می کند.

پدیده اسمز زمانی رخ می‌دهد که آب خالص موجود در محلول نمکی رقیق، از میان ممبران به داخل محلول نمکی دیگری با غلظت بالاتر جریان پیدا کند.

در پدیده اسمزی  یک ممبران با غشاء نیمه تراوا بین دو قسمت قرار می‌گیرد. نیمه تراوا یعنی اینکهممبران برای برخی ذرات تراواست(تراوش کننده) و برای برخی دیگر خیر. فرض کنید که ممبران برای آبتراوا و برای نمک غیر تراوا باشد. بنابراین وقتی محلول نمک در یک طرف و آب خالص در طرف دیگر قرارمی‌گیرد. ممبران به آب اجازه می‌دهد که به سمت دیگر تراوش پیدا کند. اما نمک نمی‌تواند از ممبران عبور کند.

به عنوان یک اصل طبیعی، این سیستم سعی دارد به حالت تعادل برسد. بنابراین غلظت‌های هردو طرفممبران یکسان خواهند شد. تنها راه رسیدن به این تعادل، عبور آب از میان بخش مربوط به آب خالص است به سمتی که دارای نمک می‌باشد تا محلول نمکی رقیق گردد. شکل شمای اسمز معکوس نشان می‌دهد که اسمز می‌تواند سبب افزایش ارتفاع محلول نمکی شود. این ارتفاع تا جایی زیاد می‌شود که فشار ستون آب (محلول نمک) به اندازه‌ای افزایش یابد که نیروی ستون آب، جریان را متوقف سازد. نقطه تعادل در ارتفاع ستون آب، فشار آب بر روی ممبران است که فشار اسمزی نامیده می‌شود.

اگر نیرویی بر روی ستون آب اعمال شود، جهت جریان آب عبوری از میان ممبران می‌تواند معکوس گردد.

این اصل، همان اصل اسمز معکوس می‌باشد.

Osmosis in English: Osmosis is the process in which the solvent through a semipermeable membrane from
Where more dilute solution to a more concentrated solution which penetrates.
The phenomenon of osmosis occurs when the water in dilute salt solution through the membrane into the
Another with a higher concentration of salt solution flows.
The phenomenon of osmotic membrane with a semipermeable membrane is placed between the two parts. Semipermeable means that
For some Travast membrane particles (pourer) and for others not. Suppose that the membrane for water
Permeable and non-permeable to salt is. Thus, when a solution of salt water on one side and the other side
There. Membrane allows water to find the leak. But salt can pass through the membrane.
As a natural principle, the system tries to reach equilibrium. The concentrations of both sides
Will be the same membrane. The only way to achieve this balance, the water through the water sector
Salt is the side that has to be diluted with saline solution. The schema reverse osmosis show
That osmosis can increase the height of saline solution. The elevation is so high that
Water column pressure (salt solution) is increased to the extent that the water column, the flow stops. Point
Balance at the height of the water column, the water pressure on the membrane is called osmotic pressure.
If a force is applied to the water column, the flow of water through the membrane can be reversed.
This principle is the principle of reverse osmosis.

aqua tek water purifier, home water purifier, home water purifier water treatment Aqua royal line, household water purification soft water, water purification system water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier water tek, Aqua Life water Purifier, water Purifier soft water, domestic water purifier water tek, price of treating water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, representatives Aqua Flo water treatment, water purification units representing soft water

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *