سختی و سنگینی آب

سختی و سنگینی آب

بسیاری از مردم این دو مفهوم را به یک معنا می دانند و تفاوتی بین این دو قائل نیستند. عده زیادی نیز واژه “سختی آب” را به جای “سنگینی آب” استفاده می کنند.

در اینجا به توضیح این مفاهیم و تفاوت های بین این دو مفهوم می پردازیم.سنگینی آب (TDS)

TDS مخفف عبارت Total Dissolved Solid به معنای ” کل جامدات محلول” است. منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد. مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت « آلی » یا « معدنی » باشند.

مواد غیر آلی ( معدنی ) حل شده در آب شامل : مواد معدنی ، فلزات و گازها می باشند. بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی هستند اما بیشتر مواد آلی به صورت محلول هستند. آلاینده های آلی ممکن است باعث بو ، رنگ و طعم نامطبوع آب شوند.

مواد حاصل از تجزیه گیاهان ، مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی ، اجزای آلی محلول در آب را تشکیل می دهند.

بسیاری از مواد حل شده در آب نامطلوب هستند.مواد معدنی، گازها و مواد آلی حل شده در آب ممکن است موجب بروز رنگ ، طعم و بوی نامطلوب شوند. برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطانزا هستند. البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نیستند. اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است.

واحد سنجش TDS ، میلی گرم در لیتر Mg/l می باشد که از آن با اصطلاح PPM یاد می کنند.

بنابراین جامدات و ناخالصی هایی که با عبور آب از سطوح و اعماق زمین در آب حل می شوند تشکیل TDS آب را می دهند. این همان مفهومی است که عموم مردم از آن به عنوان ” سنگینی آب” یاد می کنند.

شاید بارها شنیده باشید که گفته می شود آب فلان منطقه “سنگین” است و آب منطقه ای دیگر ” سبک ” است. منظور از این عبارات همان تفاوت TDS آب مناطق مختلف است. باید توجه داشت که این مفهوم با مفهوم علمی “آب سنگین” که یک مفهوم در شیمی آب است متفاوت است. آب سنگین یکی از ایزوتوپ های مولکول آب است و با عبارت عامیانه ” سنگینی آب” متفاوت است.

آنچه مسلم است هرچقدر ناخالصی های محلول ( خصوصا آن دسته از ناخالصی ها که برای بدن مضر هستند نظیر نیترات ) در آب کمتر باشد آب گوار تر و سالم تر خواهد بود. از طرفی کاهش TDS ممکن است تغییر طعم آب را به دنبال داشته باشد و از آنجا که طعم و مزه آب یک پارامتر نسبی است و برای مصرف کنندگان مختلف متفاوت است، آستانه تغییر مزه نیز قابل اندازه گیری نبوده و لذا در استاندارد ذکر نشده است.

می توان با کاهش TDS آب توسط دستگاههای تصفیه آب خانگی ، آبی به مراتب مطلوب تر و گواراتر تهیه و مصرف کرد. هر چه میزان TDS آب کمتر باشد، بر سلامت آب افزوده می شود. به وسیله تجهیزات تصفیه آب خانگی می توان میزان TDS آب را تا 90 در صد کاهش داد.سختی کل (TH)سختی کل جزئی از TDS است. منظور از سختی کل مجموع غلظت کلسیم و منیزیم موجود در آب است.بنا براین سختی آب ، بخشی از TDS آب است. عامل اصلی رسوب گذاری آب ، کاتیون های سختی با آنیونها در داخل آب واکنش داده و یک رسوب جامد ایجاد می نمایند. در آبهای طبیعی ، معمولا غلظت کلسیم حدود دو برابر منیزیم است در حالی که در آب دریا غلظت منیزیم حدود 5 برابر کلسیم می باشد.

میزان سختی را برحسب mg/li CaCo3 بیان می کنند.اثرات منفی آب سخت باعث رنگین شدن ظروف سفالی و دیر پز شدن سبزیجات و بی رنگ شدن آنها می شود. باعث افزایش مصرف صابون و مواد شوینده می شود. ( یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب با صابون و مواد شوینده ترکیب شده و آن را به صورت نامحلول در آورده و با رسوب دادن مواد صابونی ، عملا صابون را از نقش اصلی آن یعنی تمیز کردن باز می دارند. )  باعث ایجاد لکه روی محصولات نساجی و مواد غذایی می شود.  باعث ترکیدگی دیگ های بخار ( به علت رسوب جداره داخلی دیگها ) می گردد.  سبب رسوب املاح بر روی وسایل بهداشتی مانند دستشویی ، وان حمام و … می شود.  بنابراین آنچه که باعث تشکیل رسوب در لوله ها، دیگ های بخار، کتری، اتوی بخار، چای ساز و … می شود همان سختی آب است.  از آنجا که سختی آب جزئی از سنگینی آب (TDS) است لذا با کاهش سنگینی آب و سبک کردن آب می توان سختی را نیز کاهش داد و از ایجاد رسوب جلوگیری کرد.

یکی از بهترین روشهای کاهش سنگینی و سختی آب روش اسمز معکوس است. این فناوری در دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده می شود و آب را تا 90 درصد خالص تر می کند. امروزه استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی جهت کاهش سنگینی و سختی آب و حذف ناخالصی های مضر حل شده در آب نظیر نیترات، تبدیل به یک ضرورت در کل دنیا شده است.

Many people consider these two concepts in a sense, and do not consider the difference between the two. Many of the words “hard water” instead of “heavy water” is used.
Here to explain the concepts and explains the differences between these two concepts. Heavy water (TDS)
TDS stands for Total Dissolved Solid means “total dissolved solids” is. The TDS total dissolved solids in water, the total concentration of all ions present in the water. Water-soluble nature may be “organic” or “mineral” requirements.

Inorganic materials (minerals) dissolved in water, minerals, metals and gases are. Some of the organic material in the form of colloidal particles, but most are organic substances in solution. Organic contaminants may cause odor, color and unpleasant taste to the water.
Plants decay products, organic chemicals and gases, organic, organic water soluble form.
Many of the substances dissolved in water Hstnd.mvad undesirable minerals, gases and organic substances dissolved in water may cause the color, taste and smell are undesirable. Some chemicals may be toxic and some of dissolved organic components has proven to be carcinogenic. It should be noted that not all water-soluble poor. The desired amount of dissolved substances in water is very low.
Measurement of TDS, l Mg / l, which is used to refer to the term PPM.
So solids and impurities such as water passes through the surface and underground water TDS is dissolved in water are formed. This is the same concept that the general public as “heavy water” remember.
You may have heard that certain water area called “heavy” and other regional water “style” is. The purpose of this statement is the difference between TDS and different regions. It should be noted that the concept of the scientific concept of “heavy water” as a concept in water chemistry is different. Heavy water is one of the isotopes of water molecules and the slang phrase “heavy water” is different.
What is certain, however soluble impurities (especially those impurities that are harmful to the body, such as nitrate) in water, less water will be healthier and more delicious.
Can be reduced by TDS and domestic water purification systems, water is far more desirable and Gvaratr produced and consumed. The amount of TDS in water is less, the quality of drinking water is added. Household water treatment equipment, water with TDS levels can be reduced by up to 90 per cent of total Dad.skhty (TH) The total hardness is part of the TDS. The hardness of the total concentration of calcium and magnesium in the water According to this hardness, TDS of the water. The main cause of fouling water hardness cations and anions in the water react and create a solid precipitate. In natural waters, usually about twice as much magnesium as calcium concentrations in seawater concentrations of magnesium, calcium is about 5 times.
Degree of difficulty in terms of mg / li CaCo3 expressed negative Knnd.asrat hard water causes the colored pottery and slow cooking of vegetables and discolor them. Increase the use of soaps and detergents.textile and food. Caused a burst of steam boilers (boilers due to the deposition of the inner layer) is. Cause precipitation of salts on health items such as toilet, bathtub, etc. are. So what causes the formation of deposits in pipes, boilers, kettles, steam iron, coffee maker and water hardness is the same.
One of the best ways to reduce the weight and hardness of water is reverse osmosis. The technology used in home water purification systems and water purification up to 90% more.

 Water puri water, water purification sure, west point, water treatment, water purification soft water, water purification water tek, Water Purifier water tek, Aqua Life Water Purifier, Water Filter Aqua Line, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, prices for water purification soft water, water purification price of water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, representing Purifier water water tek

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *