چربی گیر

چربی گیر

چربیگیرها یا جداکننده‌های آب از روغن و مشتقات نفتی به منظور جداسازی انواع روغن، مشتقات نفتی، گریس و چربی از آب (تصفیه آب) یا پساب مورد استفاده قرار می‌گیرند.قبل ازآنکه سیستم و یا دستگاهی جهت جداسازی روغن از آب یا پساب انتخاب شود لازم است تا نوع پساب روغنی که باید مورد تصفیه قرار گیرد مشخص شود.بعد از مدت زمان کافی تماس بین آب و روغن، روغن با حضور در فاز آبی به صورت‌های مختلف می‌تواند سبب آلودگی آب شود.این اشکال مختلف روغن عبارتند از: روغن آزاد، روغن به شکل امولسیون، روغن محلول، امولسیون‌های پایدار شیمیایی و ذرات معلق احاطه شده توسط روغن.با حضور مواد آلی در فاز آبی، میزان حلالیت روغن افزایش می‌یابد. مخصوصاً ذراتی که بخش عمده آنها هیدروکربن‌های آلیفاتیکی باشند. قطرات محلول روغن معمولاً کوچکتر از 0/5 میکرون هستند.

ذرات معلق احاطه شده توسط روغن محلول (Dissolved oil) (Oil Wet Solids):

جامدات بوسیله روغن احاطه شده‌اند مثل ذرات رس، سیلیس و فلزات سنگین یا به ذرات و مایعات روغنی گفته می‌شود که به سطح جامدات فاضلاب چسبیده‌اند.درمواردی که پساب یا فاضلاب به علت بالا بودن غلظت چربی و روغن و مواد نفتی، استانداردهای تخلیه به محیط زیست و منابع آب پذیرنده را ندارد از فرآیندهایی برای حذف آنها استفاده می شود.

Degreasing or Jdaknndhhay Azrvghn water and oil derivatives in order to separate the oils, oil derivatives, fats, grease and water (water) or water are used.
Before the device for separating oil from water or wastewater system or Shvdlazm select the type of waste oil to be refined is to be determined.
After sufficient time had been contact between the water and oil, in the presence of the aqueous phase in different ways. This can cause various forms of oil contamination are: oil-free, oil in the form of emulsions, oil-soluble, chemically stable emulsions and particulate matter around by oil phase in the presence of organic matter, water, oil solubility increases.
Aliphatic hydrocarbons, especially particles which are a major part of them. Oil droplets are smaller than 0.5 microns are dissolved.
Surrounded by oil-soluble particulate matter (Dissolved oil) (Oil Wet Solids):
Solids are surrounded by oil, such as clay, silica and heavy metals or particles and liquid oil is said to be attached to the solid waste.
In cases where wastewater or wastewater due to the high concentration of fat and oil and oil products, standards for discharge into the environment and water resources are not receptive Azfrayndhayy used to remove themGyr, hard Shny, filter mat kitchen fat fat fat-soluble Gyr, pool Gyr, pool Gyr, fat retention ponds kitchen fat, paper Gyr, Dtayl fat fat fat Gyr, Gyr, device device device Shpzkhanh, consuming fat fat fat stuck stuck Rstvran, kitchen, fat-consuming treatment, household consuming fat, fat-consuming sewage, waste consuming fat is stuck Snty, fat, fat Gyr- wastewater Treatment….

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *