انواع فیلترهای نانو

فرایند حذف آلودگی آب با فیلترهای نانو و غشائی

حذف آلودگی‌ها
طبق ادعای شرکت سازنده، فیلترهای غشایی Nanopore باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها به طور مؤثر از آب حذف می‌کنند. علاوه بر این آزمایش‌های کیفی آب، Coliformها، fecal coliformها، Salmonella یا streptococci را در آب تصفیه شده نشان نمی‌دهند. ادامه مطلب …

  • آب شیرین چشمه
  • قیمت تصفیه کن آب خانگی چابهار
  • هیدر آب شیرین چیست
  • هیدر اب شیرین
  • هیدر اب شیرین چیست
  • چرا آب چشمه شیرین است