استفاده از روش uv

روش UV در کنار کلر زنی و اسمز معکوس

PH  طبیعی بدن 7/36 است اما به خاطر خوردن غذاهای اسیدی PH  بدن از این میزان پایین تر است . PH روی سلول های بدن و تمام بافتها و اندامها و غدد اثر می گذارد پایین آمدن PH  باعث بیماری های زیادی در بدن می شود فیلتر قلیایی با تنظیم PH  آب و دادن خاصیت قلیایی ملایمی به آب باعث بهبود عملکرد فیزیکی داخل بدن می شود این فیلتر آنتی اکسیدان تولید کرده و باعث ادامه مطلب …

دستگاه تصفیه آب خانگی

آلودگی اکولوژیکی

آلودگی اکولوژیکی (بوم شناسی) زمانی اتفاق می افتد که آلودگی شیمیایی، آلی و یا گرمایی به جای انسان توسط محیط اطرافصورت گیرد. این آلودگی توسط ریزش برخی مواد آلوده کننده به داخل آب پس از زمین لرزه یا بر اثر فعالیت های آتشفشانی صورت می گیرد. ادامه مطلب …