دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس

اسمز معکوس یک روش فیلتراسیون فیزیکی

اسمز معکوس یک روش فیلتراسیون فیزیکی جهت حذف کلیه املاح آب(9/99 درصد)شامل

نمکهای محلول(سختی)مولکولهای آلی و معدنی و ذرات کلوییدی (ویروسها و باکتریها)

می باشد.کاربردهای این روش در نمک زدایی از آب دریا جهت مصارف شرب و صنعتی ،

تولید آب دمین در نیروگاهها و صنایع و کارخانجات تولید مواد غذایی و دارویی و…. ادامه مطلب …