آب یونیزه قلیایی

آب یونیزه قلیایی در درمان کاهش وزن

بدن ما برای محافظت از اندام های خود در برابر ترکیبات اسیدی اقدام به ذخیره نمودن اسید می کند و اطراف اندام های حیاتی را با چربی می پوشاند.زمانیکه محیط درونی بدن قلیایی می شود، ادامه مطلب …

تصفیه آب به روش EDI

تصفیه آب به روش EDI

برای تولید چنین آب ‌‌هایی ابتدا آب خام بسته به غلظت املاح موجود در آن توسط یکی از روش‌‌ های پیشرفته مانند اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، EDR و یا تقطیر مورد تصفیه قرار می‌‌گیرد.

خروجی چنین تصفیه‌‌ هایی آبی با خلوص بالای µs/cm 25 می‌‌باشد و هنوز با استاندارد آب فوق خالص فاصله دارد. ادامه مطلب …