استفاده از روش uv

روش UV در کنار کلر زنی و اسمز معکوس

PH  طبیعی بدن 7/36 است اما به خاطر خوردن غذاهای اسیدی PH  بدن از این میزان پایین تر است . PH روی سلول های بدن و تمام بافتها و اندامها و غدد اثر می گذارد پایین آمدن PH  باعث بیماری های زیادی در بدن می شود فیلتر قلیایی با تنظیم PH  آب و دادن خاصیت قلیایی ملایمی به آب باعث بهبود عملکرد فیزیکی داخل بدن می شود این فیلتر آنتی اکسیدان تولید کرده و باعث ادامه مطلب …