دستگاه تصفیه آب به روش کلر زنی

شرایط اتاقک دستگاه کلرزن در تصفیه آب

۱٫ دستگاه را از باران وتابش مستقیم خورشید ، سرما و گرما محافظت نماید .

۲٫ دارای تهویه مناسب ، روشنایی کافی ، کفشور (حهت شستشوی دستگاه ) و برق (برحسب نوع دستگاه برق تک و یا سه فاز) باشد .

۳٫ نزدیک مکان تزریق کلر و در صورت ممکن بر روی لوله آب ساخته شود ادامه مطلب …